Biuro Rachunkowe DAX

Zadzwoń do nas

74 851-22-61

58-100 Świdnica 

ul. Armii Krajowej 29/4

Napisz do nas

dax.biuro@op.pl

Zadzwoń do nas

503 171 461

Polityka prywatności

W celu zapewnienia Użytkownikom Serwisu ochrony prywatności, przykładamy szczególną wagę do ochrony prywatności odwiedzających nasz Serwis oraz udzielamy informacji dotyczących zbierania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies. Niniejsza polityka prywatności przedstawia nasze zasady w tym zakresie.

 

Zapewniamy, że dbamy o ochronę prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym obowiązującym przepisom prawnym, takim jak Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO” / „GDPR”), ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne. Dane będą przetwarzane przez czas, w którym można wnieść reklamację lub pozew, a także w okresie, przez który Administrator jest zobowiązany do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa. Dane przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług będą przetwarzane do momentu zgłoszenia sprzeciwu przez Klienta.

 

Poniżej przedstawiamy cele, do których przyjęta została polityka prywatności oraz wykorzystywanie plików cookies w serwisie internetowym:

 

1.1. Niniejsza Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies reguluje zasady przetwarzania danych osobowych, zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach w serwisie internetowym o nazwie "Dax" dostępnym pod adresem www.multisub.pl (zwany dalej "Serwis"). Administratorem danych osobowych jest BIURO PODATKOWE "DAX" Alina Łukasik  z siedzibą pod adresem: Armii Krajowej 29/4, 58-100 Świdnica.

 

Administrator przetwarza dane osobowe w celu:

  • realizacji zleceń i zamówień złożonych przez użytkowników,
  • spełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze,
  • komunikacji związanej z obsługą pytań, zleceń i zamówień oferowanych przez administratora (np. kontakt telefoniczny, mailowy, formularz kontaktowy na naszej stronie),
  • obsługi reklamacji lub ewentualnych innych roszczeń,
  • celów analitycznych i statystycznych,
  • przesyłania użytkownikom treści marketingowych (np. dostarczanie komunikacji marketingowej opartej na plikach cookies, danych analitycznych i marketingu bezpośredniego).

1.3. Informujemy, że w Serwisie mogą znajdować się odnośniki (linki), które umożliwiają użytkownikowi przejście do innych stron internetowych zarządzanych przez innych administratorów. Administrator niniejszego Serwisu nie ma wpływu na politykę prywatności ani wykorzystanie plików cookies prowadzone przez tych administratorów i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Dlatego apelujemy o zapoznanie się przez użytkownika z polityką prywatności tych serwisów oraz zasadami wykorzystywania plików cookies.

Dane zbierane o użytkownikach w serwisie oraz sposób ich wykorzystywania i uprawnienia użytkownika

Odwiedzając nasz Serwis, dane o użytkowniku mogą być udostępniane na dwa sposoby: biernie i aktywnie.

 

2.1. Dane zbierane biernie to informacje automatycznie zapisywane przez serwis, takie jak anonimowe informacje dotyczące czasu wizyty użytkownika, adres IP, adres URL, rodzaj przeglądarki (tzw. logi systemowe), liczba odwiedzin, dane urządzenia, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego.

Gromadzone dane są analizowane w celach statystycznych przy użyciu narzędzia Google Analytics. Narzędzie to działa na zasadzie plików cookies i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację użytkownika. Polityka prywatności Google jest dostępna pod adresem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.

Dane gromadzone w opisany powyżej sposób są przechowywane jedynie w celu administrowania Serwisem, umożliwiając jego sprawną funkcjonowanie i stosowanie rozwiązań przyjaznych dla użytkownika. Zapewniamy, że informacje te nie są udostępniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Serwisem.

2.2. Dane gromadzone przez Serwis to również dane przekazywane przez użytkownika aktywnie.

2.2.1. W celu skorzystania z konsultacji użytkownik może jednorazowo, bez konieczności wcześniejszej rejestracji i logowania, wypełnić formularz kontaktowy, podając swoje imię, nazwisko, adres e-mail, nazwę firmy oraz numer telefonu. Dane te będą przetwarzane przez czas niezbędny, jednak nie dłużej niż do momentu zgłoszenia sprzeciwu przez użytkownika.

2.2.2. Serwis umożliwia kontakt z właściwymi działami Serwisu za pomocą formularza kontaktowego lub telefonu. Podając swój adres e-mail i/lub numer telefonu w trakcie kontaktu, dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu odpowiedzi na pytanie zadane przez użytkownika.

 

 

Pliki cookies i sposób ich wykorzystywania Podczas korzystania z Serwisu, na urządzeniu końcowym użytkownika, zapisywane są pliki cookies.

Zabezpieczenia Dane osobowe użytkownika są przechowywane w bazie danych, która została zabezpieczona technicznymi i organizacyjnymi środkami, zapewniającymi ochronę przetwarzanych danych zgodnie z wymogami określonymi przez przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO” / „GDPR”), ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2014.243 z późn. zm.).

Serwis wykorzystuje technologie i procedury ochrony danych osobowych, zapewniające odpowiednią ochronę prywatności użytkowników. Dostęp do bazy danych mają jedynie osoby posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

Zmiany w polityce prywatności Zmiany w polityce prywatności będą dokonywane jedynie w celu podniesienia standardów ochrony prywatności lub dostosowania polityki do wymogów prawa. Za każdym razem użytkownik zostanie poinformowany o zmianie w informacji przesłanej na adres mailowy, pod warunkiem, że użytkownik wyraził zgodę na kontakt w ten sposób.

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej. Zgodnie z art. 4 pkt. 4 RODO, dane mogą być profilowane.

Kontakt z administratorem i zgłaszanie nieprawidłowości W przypadku wszelkich nieprawidłowości, uwag, żądań dotyczących polityki prywatności, prosimy o dokonywanie zgłoszeń na adres: dax.biuro@op.pl. Zapewniamy, że każde zgłoszenie będzie przez nas rozpatrzone, a na podany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej udzielimy odpowiedzi.

W przypadku nieprawidłowości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia naruszeń do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Strona stworzona przez Multisub

58-100 Świdnica

ul. Armii Krajowej 29/4

Biuro Podatkowe

 DAX

Biuro Rachunkowe 

ADAX